هاست ایران
هاست ایران - 1
20,000/3 mo
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگ ترافیک ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ماهانه، هفتگی بکاپ
هاست ایران - 2
30,000/3 mo
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگ ترافیک ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ماهانه، هفتگی بکاپ
هاست ایران - 3
45,000/3 mo
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگ ترافیک ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ماهانه، هفتگی بکاپ
هاست ایران - 4
60,000/3 mo
 • 5 گیگابایت فضا
 • 200 گیگ ترافیک ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ماهانه، هفتگی بکاپ