گواهی امنیتی SSL
DV SSL Certificate - یک ساله
204,000/yr
  گواهینامه SSL استاندارد
  سازگاری کامل با تمامی مرورگرها
  بدون نیاز به مدارک سازمانی
  افزایش رتبه در گوگل
  پشتیبانی از www
DV SSL Certificate - دو ساله
300,000/yr
  گواهینامه SSL استاندارد
  سازگاری کامل با تمامی مرورگرها
  بدون نیاز به مدارک سازمانی
  افزایش رتبه در گوگل
  پشتیبانی از www
DV SSL Certificate WildCard - یک ساله
1,360,000/yr
  گواهینامه SSL - WildCard
  سازگاری کامل با تمامی مرورگرها
  بدون نیاز به مدارک سازمانی
  افزایش رتبه در گوگل
  پشتیبانی از تمامی زیر دامنه ها
DV SSL Certificate WildCard - دو ساله
2,720,000/yr
  گواهینامه SSL - WildCard
  سازگاری کامل با تمامی مرورگرها
  بدون نیاز به مدارک سازمانی
  افزایش رتبه در گوگل
  پشتیبانی از تمامی زیر دامنه ها
EV SSL Certificate - یک ساله
3,740,000/yr
  گواهینامه SSL - سازمانی
  نوار سبز مرورگر
  سازگاری کامل با تمامی مرورگرها
  بالاترین سطح رمزنگاری
  نیازمند مدارک سازمانی
  در گوگل افزایش رتبه
  پشتیبانی از www
EV SSL Certificate - دو ساله
6,800,000/yr
 • از www پشتیبانی