گواهی امنیتی SSL
DV SSL Certificate - یک ساله
204,000/yr
    گواهینامه SSL استاندارد
    سازگاری کامل با تمامی مرورگرها
    بدون نیاز به مدارک سازمانی
    افزایش رتبه در گوگل
    پشتیبانی از www
DV SSL Certificate - دو ساله
300,000/yr
    گواهینامه SSL استاندارد
    سازگاری کامل با تمامی مرورگرها
    بدون نیاز به مدارک سازمانی
    افزایش رتبه در گوگل
    پشتیبانی از www
DV SSL Certificate WildCard - یک ساله
1,360,000/yr
    گواهینامه SSL - WildCard
    سازگاری کامل با تمامی مرورگرها
    بدون نیاز به مدارک سازمانی
    افزایش رتبه در گوگل
    پشتیبانی از تمامی زیر دامنه ها
DV SSL Certificate WildCard - دو ساله
2,720,000/yr
    گواهینامه SSL - WildCard
    سازگاری کامل با تمامی مرورگرها
    بدون نیاز به مدارک سازمانی
    افزایش رتبه در گوگل
    پشتیبانی از تمامی زیر دامنه ها
EV SSL Certificate - یک ساله
3,740,000/yr
    گواهینامه SSL - سازمانی
    نوار سبز مرورگر
    سازگاری کامل با تمامی مرورگرها
    بالاترین سطح رمزنگاری
    نیازمند مدارک سازمانی
    در گوگل افزایش رتبه
    پشتیبانی از www
EV SSL Certificate - دو ساله
6,800,000/yr
  • از www پشتیبانی