هاست ایران

هاست ایران - 1
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگ ترافیک ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ماهانه، هفتگی بکاپ
هاست ایران - 2
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگ ترافیک ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ماهانه، هفتگی بکاپ
هاست ایران - 3
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگ ترافیک ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ماهانه، هفتگی بکاپ
هاست ایران - 4
 • 5 گیگابایت فضا
 • 200 گیگ ترافیک ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ماهانه، هفتگی بکاپ