سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه - 1
 • 512 مگابایت رم
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 20 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
 • ‌ 700 گیگابات ترافیک
سرور مجازی ترکیه - 2
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 20 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
 • ‌ 1500 گیگابات ترافیک
سرور مجازی ترکیه - 3
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز سی پی یو
 • 40 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
 • ‌ 2000 گیگابات ترافیک
سرور مجازی ترکیه - 4
 • 3 گیگابایت رم
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 60 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
 • ‌ 3000 گیگابات ترافیک