Nyheter

Sept 13de قوانین و مقررات

قوانین پیشروتک تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین بین المللی ناظر بوده و از آنجا که این قوانین در سطح دنیا به طور آنلاین و ماهانه امکان تغییر دارند، پیشروتک تغییرات آتی در ... Les mer »